PROGRAM (Güncelleme : 23.10.2017)

26 Ekim 2017, Perşembe

12:00 OTELE GİRİŞ

——————————————————————————  

27 Ekim 2017, CUMA

09:30 – 11:45 AÇILIŞ TÖRENİ

PROTOKOL KONUŞMALARI

Nurcan SUNAY TBD – Ankara Şube Başkanı

Rahmi AKTEPE – TBD Genel Başkanı

Mehmet KOCADON – Bodrum Belediye Başkanı (*)

Galip ZEREY – Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bk. Müsteşar Yrd.

Dr. Faruk ÖZLÜ – T.C. BİLİM, SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANI (*)

AÇILIŞ OTURUMU : DİJİTAL DEVLET

Oturum Yöneticisi : Mustafa Hilmi ÇOLAKOĞLU – MEB Müsteşar Yrd.

Konuşmacılar :

Ayhan BAMYACI – PLATİN Bilişim Genel Müdürü

Levent ERKAN – MICROSOFT Kamu Sektörü Gn. Md. Yrd.

11:45 – 12:00 Kahve Arası

12:00 – 12:30 DAVETLİ KONUŞMACI

Dr. Yalçın ERGİR – DÜŞ HEKİMİ : “Dijital Devlet ve Duygusal Birey”

12:30 – 14:00 Öğle Yemek Arası

14:00 – 14:45 KAMU BİLİŞİM  ve YAZILIM SEKTÖR PLANLARI, PROJELERİ

“Sanayinin Geliştirmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 7033 Sayılı Kanun” 01 Temmuz 2017 tarih ve 30111 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Üretim Reformu paketi kapsamda bilişim teknolojisi ve yazılım üreten işletmeler de sanayici sayılmıştır.  Böylece, Bilişim teknolojisi ve yazılım üreten firmalarımız da sanayicilerin elde ettikleri tüm haklardan faydalanır hale gelmişlerdir. Bu çerçevede, ülkemiz bilişim teknolojileri ve yerli yazılım sektörünün gelişimi ve ihracatının arttırılmasına yönelik olarak Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, ilgili kurum ve kuruluşlar yanında sivil toplum kuruluşlarının da katkılarıyla yürütülen çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulunulacaktır. Ayrıca, bilişim teknolojisi üreticileri ve yazılım üreten firmalarımıza “SANAYİ SİCİL BELGESİ” alınması, bu belgeye sahip olmanın firmalara getireceği faydalar konularında bilgilendirme ve açıklamalar yapılacaktır.

Oturum Yöneticisi   : İ. İlker TABAK – TBD

Konuşmacılar :

Oğuz KURT – BSTB Sanayi Sicil Şube Müdürlüğü : “Bakanlık Bilişim ve Yazılım Sektör Faaliyetleri ve Projeleri”

Çağrı GÜRGÜR – TOBB Başkan Danışmanı : “Bilişim ve Yazılım firmalarının Sanayici tanımı kapsamına alınması ve Sanayi Sicili”

14:45 – 15:00 Kahve Arası

15:00 – 16:45   DEVLETTE DİJİTAL DÖNÜŞÜM ve KAMUNET

Kamu bilişim sektörü geleceğini tartışıyor. Sanayide dijital dönüşümün Kamu kurumları tarafından nasıl algılanması gerektiği, dijital devlet hizmetlerinin nasıl vatandaş odaklı hale getirileceği, nitelikli bilişim insan gücü ihtiyacında, kamu bilişim projelerinin geliştirilmesi süreci ve tedarikinde olması gereken değişiklikler konuları ele alınacaktır. Ayrıca, bu dönüşümde kilit rol alacak olan Kamu kurum ve kuruluşlarının verilerini güvenli biçimde iletebilmesi için Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve Türk Telekom iş birliği ile geliştirilmiş olan KamuNET alt yapısının kamu kullanıcıları ve özel sektör gözüyle değerlendirilmesi ve gelecekteki yol haritasının belirlenmesi, bu oturumda izleyicilerin de aktif katılımları ile etkileşimli olarak tartışılacaktır.

Oturum Yöneticisi   : Dr. Aydın KOLAT – TBD

Oturum Sponsoru   : CYBERSOFT

Konuşmacılar :

Alpay AKÇAY – MALİYE BAKANLIĞI Bilişim Sistemleri Daire Başkanı : “KamuNET’in  Mevcut Hali ve Gelecekteki Beklentiler”

Yusuf Ata ARIAK – TELKODER : “Özel Sektör Gözüyle KamuNET”

Halil YEŞİLÇİMEN – TÜRKSAT A.Ş. : “Kamu Projelerinin Geliştirilmesi Süreci”

Prof. Dr. Kürşat ÇAĞILTAY – ODTÜ : “Kullanılabilirlik: Vatandaş Odaklı Dijital Devlet Hizmetleri”

Cem YILMAZ  – Deloitte Türkiye – Şirket Ortağı : “Kamuda Dijital Dönüşüm”

Yenal GÖĞEBAKAN – CYBERSOFT : “Kamuda Kullanılan Yazılımlar”

17:00 – 19:00 Takım Çalışması Etkinlikleri (**)

 21:00 – 22:30  KAMU BİLİŞİM SEKTÖR BULUŞMASI ETKİNLİĞİ

 Etkinlik Sponsoru : NETAŞ

—————————————————————————— 

28 Ekim 2017, CUMARTESİ

09:00   09:45   BULUT BİLİŞİM BÜYÜK VERİ (B3) LABORATUVARI

Doç. Dr. Ali Gökhan YAVUZ – TÜBİTAK BİLGEM B3 LAB

Bulut Bilişim Büyük Veri (B3LAB) laboratuvarında bulut bilişim ve büyük veri alanında ileri düzeyde araştırmaların yapılması, ihtiyaç duyulan ürünlerin yerli kaynaklarla geliştirilmesine öncülük edilmesi, bu alanda çalışacak paydaşlar için araştırma yapma ve danışmanlık alma olanaklarının sağlanması hedeflenmektedir. Kamu ihtiyaçlarına yönelik olarak; elde edilen bilgi birikimi, kurulan altyapılar ve Kamu kurumlarına verilen danışmanlık hizmetleri ile Kamu Bulut yapısına geçiş için bir model oluşturulması ve kurumsal büyük veri analizlerinin yapılması planlanmaktadır. B3LAB çalışmaları, çalışmalarda gelinen noktalar, kurumsal iş birlikleri ve kamu kurumlarına yönelik olası iş birlikleri ile bu teknolojilerin Kamu Kurumları’na yönelik faydaları hakkında bilgilendirme, TUBİTAK-BİLGEM-BTE bünyesinde sürdürülmekte olan B3LAB (Bulut Bilişim ve Büyük Veri Laboratuvarı) projesinin akademik danışmanlarından biri olan Yıldız Teknik Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi olan Doç. Dr. Ali Gökhan Yavuz tarafından sunulacaktır.

09:45 – 10:15 Kahve Arası 

10:15 – 12:15    KAMUDA BÜYÜK VERİ ve BULUT UYGULAMALARI

Bilgi Teknolojilerinde son yıllarda en çok konuşulan konular arasında Büyük Veri (Big Data) ve Bulut (Cloud) ön sıralarda yer almaktadır. Verilerin daha kolay toplanabilir hale gelmesi ile verilerin çeşitliliğindeki, hacmindeki, geliş hızındaki artış her sektörde karşılaştığımız olağan bir durum haline gelmiştir. Bu artışlar beraberinde, altyapı ve yazılım gereksinimlerinin nasıl karşılanması gerektiğini sorgulamamıza neden olmaktadır. Bulut Bilişim, kurumların, hızla artan hem altyapı hem de yazılım gereksinimlerini, bulut üzerinden kullandıkça öde modeli ile daha uygun bir maliyetle ve verimlilikle karşılamalarını sağlamaktadır. Panelimizde; büyük verinin ve bulut bilişimin kamu sektöründe kullanım alanlarını hep birlikte tartışma olanağı bulacağız.

Oturum Yöneticisi   : Sedat ZENCİRCİ –  TBD

Oturum Sponsoru   : ASELSAN

Konuşmacılar :

Mahir ÜLGÜ – Sağlık Bakanlığı, SBS Sağlık Bilgi Sis. Gn. Md. : “Sağlıkta Büyük Veri”

Ozan BEYHAN  – Sağlık Bakanlığı, Uluslararası Projeler Danışmanı

Necati ETLACAKUŞ – Türkiye Noterler Birliği : “Noterlerde Büyük Veri Kullanımı”

Yrd. Doç. Dr. Ziya KARAKAYA – Atılım Üniversitesi : “Bulut Bilişim Nedir? Nasıl Kullanılır?”

Doç. Dr. İsmail Şengör ALTINGÖVDE – ODTÜ Bilg.Müh. : “Büyük Veri Nedir? Uygulama Örnekleri”

M.Çağlar ÇİNAR – Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü : “SOYBİS Büyük Veri Uygulamaları”

Tanın AFACAN – ASELSAN Bilişim Tekn. Prog. Dir. : “Kamuda Büyük Veri Uygulamalarında Yenilikçi Yaklaşımlar”

Engin ÖNAY ANKAREF Genel Müdür Yardımcısı : Endüstri 4.0 ve Kamuda Yeni Nesil IoT Uygulamaları

12:30 – 13:30   Öğle Yemek Arası

13:30 – 14:15  SİBER GÜVENLİK EĞİTİMLERİNDE CİDDİ OYUNLAR ve OYUNLAŞTIRMA

Levent Berke ÇAPLI – ATILIM ÜNİVERSİTESİ SAVTAM 

Organizasyonların siber güvenlik konularında eğitimleri için özellikle uzmanlık seviyesinde pek çok çözümler mevcut olmasına rağmen, siber güvenlik konularında özellikle müşteri ve/veya son kullanıcı kategorilerinde eğitime yönelik çözümler hayli sınırlıdır. Bu grupta yer alan personelin eğitilmesi hem zor hem de farkındalığın artırılmasına ilişkin yürütülen faaliyetler kimi zaman pahalı kimi zaman ise etkili ve verimli değildir. Bir problemi çözmek için tasarlanmış gerçek dünyadaki olayların veya süreçlerin simülasyonu olarak kabul edilen ciddi oyunlar,  eğlence ve yarışma ortamında özellikle kullanıcıların eğitilmesinde önemli rol oynamaktadır. Bu oturumda, NATO Bilim ve Teknoloji Organizasyonu Sistem Analizi ve Araştırmalar Paneli bünyesinde faaliyet gösteren SAS-129 “Gamification on Cyber Defence and Resilience” isimli Teknik Çalışma Grubu Faaliyetleri, NATO Bilim ve Teknoloji Organizasyonu’nda en genç başkan olarak görev yapan Levent Berke Çaplı tarafından sunulacaktır.

14:15 – 14:45 Kahve Arası

14:45 – 16:45   KAMUDA SİBER GÜVENLİK

Kamuda Siber Güvenlik Oturumunda, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın yayımladığı “2016-2019 Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi’ne göre belirlenen 5 stratejik eylem ;  Siber Savunmanın Güçlendirilmesi ve Kritik Altyapıların Korunması, Siber Suçlarla Mücadele, Farkındalık ve İnsan Kaynağı Geliştirme, Siber Güvenlik Ekosisteminin Geliştirilmesi, Siber Güvenliğin Milli Güvenliğe Entegrasyonu işlenecek olup, her bir Kamu kurumunun, bu stratejiye uygun olarak nasıl hareket etmesi ve günümüzde artan siber güvenlik risklerine karşı nasıl önlemler alınması gerektiği, siber güvenlikle ilgili günlük, aylık, yıllık yapılması gerekenler konularında katılımcılara somut, gerçekleştirilebilir çözümlere yönelik bilgilendirmeler ve pratik yaklaşımlar aktarılacaktır.

Oturum Yöneticisi   : Kani HACIPAŞAOĞLU – TBD

Oturum Sponsoru   : NORMSHIELD

Konuşmacılar :

Furkan CİVELEK – Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi Bşk.

Mustafa AFYONLUOĞLU – Siber Güvenlik, E-Yönetişim ve E-Devlet Kıd.Uzm. : “Digital Türkiye ve Siber Dünya : Siber Güvenlikte Milli Hedeflerimiz”

Prof. Dr. İbrahim SOĞUKPINAR – Gebze Teknik Üniversitesi : “Siber Güvenliğin Milli Güvenliğe Entegrasyonu”

Huzeyfe ÖNAL – NORMSHIELD, BGA, Kıdemli Bilgi Güvenliği Danışmanı : “Kamuda Siber Güvenlik”

Burak DAYIOĞLU – Innovera

Kutlay TETİK – NETAŞ Siber Güvenlik Çözümleri Kıd.Md.

17:00 – 19:00 Takım Çalışması Etkinlikleri (**)

——————————————————————————  

29 Ekim 2017, Pazar

12:00   OTELDEN AYRILIŞ

(*) Teyidleri bekleniyor.

(**) Katılımcıların iletişim, motivasyon ve liderlik özelliklerini güçlendirmeyi amaçlayan ve açık alanda gerçekleştirilen takım etkinliklerinden oluşmaktadır.