Etkinlik Programı (12.10.2017 – Hazırlanıyor..)

26 EKİM 2017 PERŞEMBE

12:00              OTELE GİRİŞ

21:00 – 22:00 AÇILIŞ VE TANIŞMA BULUŞMASI

 

27 EKİM 2017 CUMA

09:30   11:45   AÇILIŞ TÖRENİ

PROTOKOL KONUŞMALARI

TBD Ankara Şube Bşk.
TBD Genel Bşk.
Ana Sponsor
Vali / Belediye Başkanı
TBMM Bilişim Komisyon Başkanı
BAKAN : BSTB/KALKINMA

AÇILIŞ OTURUMU : DİJİTAL DEVLET

11:45   12:00 Kahve Arası

12:00   12:30 Davetli Konuşmacı

12:30   14:00 Öğle Yemek Arası

14:00   14:45 KAMU BİLİŞİM  ve YAZILIM SEKTÖRÜ EYLEM PLANLARI ve PROJELERİ

BSTB Bilişim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
TOBB

14:45   15:00 Kahve Arası

15:00   16:45   DEVLETTE SAYISAL DÖNÜŞÜM ve KAMUNET

Kamu Bilişim Sektörü Geleceğini Tartışıyor. Sanayide sayısal (dijital) dönüşümün kamu kurumları tarafından nasıl algılanması gerektiği, sayısal (dijital) devlet hizmetlerinin nasıl vatandaş odaklı hale getirileceği, nitelikli bilişim insan gücü ihtiyacında, kamu bilişim projelerinin geliştirilmesi süreci ve  tedarikinde olması gereken  değişiklikler ile bu dönüşümde kilit rol alacak olan  kamu kurum ve kurulu şlarının  verilerini  güvenli biçimde iletebilmesi  için UDHB ve TT işbirliği ile geliştirilmiş olan KamuNET’in  kamu kullanıcıları ve özel sektör gözüyle değerlendirilmesi ve gelecekteki yol haritasının belirlenmesi,  bu oturumda izleyicilerin de aktif katılımları ile etkileşimli olarak tartışılacaktır.

MALİYE BAKANLIĞI
TELKODER
ODTÜ

KAMU İHALE KURUMU
DELOITTE
Oturum Sponsoru

17:00 – 19:00 Takım Çalışması Faaliyetleri (*)      

 

28 EKİM 2017 CUMARTESİ

09:00   09:45   BULUT BİLİŞİM BÜYÜK VERİ (B3) LABORATUVARI

TÜBİTAK BİLGEM B3 LAB
Bulut Bilişim Büyük Veri (B3LAB) Laboratuvarında bulut bilişim ve büyük veri alanında ileri düzeyde araştırmaların yapılması, ihtiyaç duyulan ürünlerin yerli kaynaklarla geliştirilmesine öncülük edilmesi, bu alanda çalışacak paydaşlar için araştırma yapma ve danışmanlık alma olanaklarının sağlanması hedeflenmektedir. Kamu ihtiyaçlarına yönelik olarak; elde edilen bilgi birikimi, kurulan altyapılar ve kamu kurumlarına verilen danışmanlık hizmetleri ile Kamu Bulutu’na geçiş için bir model oluşturulması ve kurumsal büyük veri analizlerinin yapılması planlanmaktadır. B3LAB çalışmaları, çalışmalarda gelinen noktalar, kurumsal işbirlikleri ve kamu kurumlarına yönelik olası işbirlikleri ve bu teknolojilerin Kamu Kurumları’na yönelik faydaları hakkında bilgilendirme TUBİTAK-BİLGEM-BTE bünyesinde sürdürülmekte olan B3LAB (Bulut Bilişim ve Büyük Veri Labaratuvarı) projesinin akademik danışmanlarından biri olan Yıldız Teknik Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi olan Doç.Dr. Ali Gökhan Yavuz tarafından sunulacaktır. 

09:45   10:15 Kahve Arası

10:15   12:15    KAMUDA BÜYÜK VERİ ve BULUT UYGULAMALARI

Bilgi Teknolojilerinde son yıllarda en çok konuşulan konular arasında Büyük Veri (Big Data) ve Bulut (Cloud) ön sıralarda yer almaktadır. Verilerin daha kolay toplanabilir hale gelmesi ile verilerin çeşitliliğindeki, hacmindeki, geliş hızındaki artış her sektörde karşılaştığımız olağan bir durum haline gelmiştir. Bu artışlar beraberinde, altyapı ve yazılım gereksinimlerinin nasıl karşılanması gerektiğini sorgulamamıza neden olmaktadır. Bulut Bilişim, kurumların, hızla artan hem altyapı hem de yazılım gereksinimlerini, bulut üzerinden kullandıkça öde modeli ile daha uygun bir maliyetle ve verimlilikle karşılamalarını sağlamaktadır. Panelimizde; büyük verinin ve bulut bilişimin kamu sektöründe kullanım alanlarını hep birlikte tartışma olanağı bulacağız.

Sağlık Bakanlığı SBS
Türkiye Noterler Birliği
Atılım Üniversitesi
Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü
Oturum Sponsoru

12:30   13:30   Öğle Yemek Arası 

13:30   14:15   SİBER GÜVENLİK EĞİTİMLERİNDE CİDDİ OYUNLAR ve OYUNLAŞTIRMA 

ATILIM ÜNİVERSİTESİ SAVTAM
Organizasyonların siber konularında eğitimleri için özellikle uzmanlık seviyesinde pek çok çözümler mevcut olmasına rağmen, siber güvenlik konularında özellikle müşteri ve/veya son kullanıcı kategorilerinde eğitime yönelik çözümler hayli sınırlıdır. Bu grupta yer alan personelin eğitilmesi hem zor hem de farkındalığın artırılmasına ilişkin yürütülen faaliyetler kimi zaman pahalı kimi etkili ve verimli değildir. Bir problemi çözmek için tasarlanmış gerçek dünyadaki olayların veya süreçlerin simülasyonu olarak kabul edilen ciddi oyunlar eğlence ve yarışma ortamında özellikle kullanıcıların eğitilmesinde önemli rol oynamaktadır. Bu oturumda, NATO Bilim ve Teknoloji Organizasyonu Sistem Analizi ve Araştırmalar Paneli bünyesinde faaliyet gösteren SAS-129 “Gamification on Cyber Defence and Resilience” isimli Teknik Çalışma Grubu Faaliyetleri, NATO Bilim ve Teknoloji Organizasyonu’nda en genç başkan olarak görev yapan Levent Berke Çaplı tarafından sunulacaktır. 

14:15   14:45 Kahve Arası 

14: 45 16:45   KAMUDA SİBER GÜVENLİK 

Kamuda Siber Güvenlik Oturumunda Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın yayımladığı “2016-2019 Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi”‘ne göre belirlenen 5 stratejik eylem ;  Siber Savunmanın Güçlendirilmesi ve Kritik Altyapıların Korunması, Siber Suçlarla Mücadele, Farkındalık ve İnsan Kaynağı Geliştirme, Siber Güvenlik Ekosisteminin Geliştirilmesi, Siber Güvenliğin Milli Güvenliğe Entegrasyonu işlenecek olup, Her bir kamu kurumunun, bu stratejiye uygun olarak nasıl hareket etmesi gerektiği, Günümüzde artan siber güvenlik risklerine karşı nasıl önlemler alınması gerektiği, Siber güvenlikle ilgili günlük, aylık, yıllık yapılması gerekenler konularında katılımcılara somut, gerçekleştirilebilir çözümlere yönelik bilgilendirmeler ve pratik yaklaşımlar aktarılacaktır.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
Havelsan
Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi
BTK
Hacettepe Üniversitesi
Oturum Sponsoru 

17:00 – 19:00 Takım Çalışması Faaliyetleri (*)       


29 EKİM 2017 PAZAR

12:00   OTELDEN AYRILIŞ 

(*) Katılımcıların iletişim, motivasyon ve liderlik özelliklerini güçlendirmeyi amaçlayan ve açık alanda gerçekleştirilen takım etkinliklerinden oluşmaktadır.