TBD KAMU-BİB'21 YERLİ ve MİLLİ TEKNOLOJİLER ZİRVESİ

Türkiye Bilişim Derneği’nin marka etkniliklerinden biri olarak her yıl düzenlenen ve bir Kamu Bilişim Markası olan TBD Kamu-BİB, 1999 yılından bu güne gerçekleştirdiği etkinliklerle kamu, üniversite ve özel sektör bilişim yöneticilerinin, kamuda politika belirleyici ve karar alıcıların ortak buluşma noktası olmuştur.

Ekonomik gelişimin ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasında, küresel rekabetçilik endeksinin arttırılmasında özgün ve ileri teknolojilerin milli imkanlarla geliştirilmesi önemli yer tutmakta ve itici güç oluşturmaktadır. Yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesi ve üretilmesine daha fazla kaynak ayrılması, nitelikli insan gücünün arttırılması ve ürün odaklı ARGE teşvik mekanizmalarının oluşturulması sürdürülebilir kalkınmada önemli kazanımlar sağlamaktadır.

1995 yılında bilişim politikalarının oluşmasına ve toplumun e-dönüşümüne katkı sağlamak amacıyla kurulmuş olan Kamu-BİB Kamu Bilişim Merkezleri Yöneticileri Birliği’nin temel amacı çözüm üretmek ve yol göstermek suretiyle kamunun bilişim alanındaki etkinliğinin ve farkındalığının artırılmasıdır.

Kamu-BİB toplantıları sorunların tespiti, sorunları bizzat yaşayanların ortak akılla ortaya koydukları çözüm önerileri ile farklı bakış açılarının geliştirilmesiyle kamuda verimliliğe doğrudan katkı sağlaması yönüyle “Kamuda Verimlilik Toplantıları” olarak da bilinmektedir.

Bu sene 16 Nisan 2019 tarihinde, ANKARA BTK Ana Konferans Salonu’nda düzenlenecek olan KAMU BIB’21 Yerli ve Milli Teknolojiler Zirvesi’nde, konusunda uzman ve yetkin panelistlerce, sürdürülebilir kalkınmada yerli ve milli teknolojilerin yaratacağı fırsatlar teknoloji, insan, süreç ve güvenlik boyutuyla masaya yatırılacak, söz konusu fırsatların değerlendirilmesine ve/veya zorlukların giderilmesine yönelik öneriler tartışılacaktır.

Sizleri, deneyimleriniz ve vizyonunuzla ortak akıl oluşturmak üzere KAMU BIB’21 Yerli ve Milli Teknolojiler Zirvesi’ne katkı ve destek vermeye davet ediyoruz.

İLETİŞİM

KATILIM KAYIT ORGANİZASYON SPONSORLUK BAŞVURULARI BASIN MEDYA İLETİŞİM
Serap ALTAN Ceren TUNÇ Yeşim ERGUN
[email protected] [email protected] [email protected]
TBD GENEL MERKEZ İLETİŞİM WEB SİTELERİ
TEL : +90 (312) 473 8215 KAMU-BİB : www.kamu-bib.org.tr
FAKS : +90 (312) 473 8216 TBD : www.tbd.org.tr
ADRES : Ceyhun Atuf Kansu Caddesi 1246. Sokak No:4/17 Balgat / ANKARA
SOSYAL MEDYA SOSYAL MEDYA ETİKETLERİ
FACEBOOK : /kamubib #KAMUBİB
TWITTER : /kamubib #KAMUBİB21
#YERLİMİLLİ