Kamu-BİB Tarihçesi ve Amaçları

1995 yılında bilişim politikalarının oluşmasına ve toplumun e-dönüşüm’üne katkı sağlamak amacıyla kurulmuştur.

Temel amacı çözüm üretmek ve yol göstermek suretiyle Kamunun bilişim alanındaki etkinliğinin ve farkındalığının artırılmasıdır.

Gönüllü uzman ordusuyla, dönemsel olarak belirlenen konularda raporlar hazırlamakta, kamuoyu ile paylaşmaktadır.

Yaptığı çalışmalarla bir “Kamu Bilişim Markası” olan TBD Kamu-BİB, 1999 yılından bu güne gerçekleştirdiği etkinliklerle KAMU, ÜNİVERSİTE ve ÖZEL SEKTÖR BİLİŞİM YÖNETİCİLERİNİN, kamuda politika belirleyici ve karar alıcıların ortak buluşma noktası olmuştur.

 Amacı : Ülkemizin bilişim toplumuna geçiş çalışmalarında;

  • Kamu Bilgi İşlem Birimleri ve sektörel katılım ile bilişim teknolojilerinin etkili ve yaygın kullanımı,
  • Kamu kurumlarının hizmetlerini etkin ve verimli sunabilmesi için ulusal bilişim politikalarının oluşturulmasına katkı sağlanması,
  • Bilgi İşlem Birimleri arasında bilgi paylaşımının artırılması,
  • Mesleki dayanışmanın geliştirilmesi,
  • Sorunlara ortak çözümler oluşturulması

konularında farkındalık yaratmak ve sinerji oluşturmaktır.

TBD Kamu Bilişim Merkezleri Yöneticileri Birliği (Kamu-BİB) Kamu Bilişim Platformu bugüne kadar 20 kez gerçekleştirilmiştir.